Kas ma võin anda puhastajale võtme?

03.03.2017 Sam

Igal puhastajal on kaasas võtme üleandmis-vastuvõtu akt, mida täites võtme üleandmine muutub ametlikuks, seda probleemide vältimiseks. Kas anda võtit jääb alati kliendi ja puhastusteenindaja vaheliseks.