Oma kodu töökohana

19.09.2017 Sten

Kodu töökeskkonnana võib olla nõudlik, eriti kui te räägite kodupuhastamise teenusepakkuja vaatepunktist. Klientide kodud on erinevad ning hõlmavad mitmesuguseid pinna- ja tekstiilmaterjale ning mööblit. Samuti on iga inimese ootused teenuse kvaliteedi suhtes erinevad. Kuid kui olete korduvalt tellinud kodupuhastamise teenust, teete seda uuesti. See kummutab eelarvamuse, et oma koju ei soovita võõrast ja puhastusteenust on raske tellida. Täna on see isegi üllatavalt lihtne erinevate digitaalsete platvormide tõttu.

puhasti.oma.koju.tallinn.puhastusteenused.puhastus.koristus.tallinn.

Tea mida ostad

Mõneti on puhastusteenuse tellimisel ette tulnud situatsioone, kus teenusepakkuja ei ole täpselt määratlenud oma teenuse sisu ja klient tellides ootab midagi muud, mis tähendab et reaalsus ei vasta ootustele. Kodupuhastusteenust pakkudes tuleb täpsustada kliendi üksikuid soove ja nõudeid, samas suutes luua lihtsad raamid hinnastusele.

Vastutust ebatäpse tellimuse eest ei saa lükata kliendi õlgadele, kuna too ei osanud küsida õigeid küsimusi.  Professionaalsed puhastusteenust pakuvad ettevõtted loovad teenuse ümber protsessid, mille käigus kliendilt osatakse küsida õigeid küsimusi. Puhastuse mõõtmiseks hindamiseks on erinevaid programme, kuid tänapäeval saab teenuse tellimisel klient kogu pilti hinnata.

oma.kodu.Tallinn.Estonia.Puhastus.koristus.puhastusteenused.

Kui tellid kodupuhastusteenust, pööra tähelepanu järgmistele asjadele:

Asukoht

Puhastava pinna suurus/ tubade arv

Tualettide/ vannitubade arv

Lemmikloomade olemasolu

Erilised tekstiilid

Kliendi puhastusvahendid vs ettevõtte professionaalsed puhastusvahendid

Lisateenuste vajadus:

Seinad

Aknad

Külmkapp

Grillahi

Saun

Kolimisjärgne puhastus

Üldiselt annab puhastusteenuse pakkuja teenuse ajalise kestvuse seniste kogemuste põhjal. Veebipõhised tellimussüsteemid annavad ajahinnangu klientide esitatud andmete põhjal. Näiteks väiksema korteri puhastus võib kesta kaks tundi.  Kui aega aga kulub kauem, siis peaks klienti sellest vahetult enne informeerima. Kui aga vähem, siis pakkuma kas tagasimakset või mõnd lisateenust (nt külmkapi puhastus). Sellistest situatsioonides peab alati veenduma, et kliendi nägemus ühtib teenusepakkuja nägemusega. Lisateenus osutamine toimub alati kliendi nõusolekul.

pere.puhastusteenused.tallinn.puhastus.koristus.estonia.eesti.

Koostöö viib hea tulemuseni

Sinul kliendina on alati õigus omas kodus. Kodupuhastusteenust tellides võid ise otsustada, kas oled sel ajal kodus. Esimesel korral meelerahu huvides oleks see hea valik. Samas mõni puhastusteenindaja toimib efektiivsemalt, kui saab rahulikult oma töid planeerida, kuid esmalt on selleks vaja luua usalduslik suhe.

Tänapäeval teenust tellides võib seada piirtingimusi tehtavale tööle. Elektroonilised broneerimissüsteemid on loodud kasutajasõbralikuks. Üldiselt oskavad majapidamisteenuseid pakkuvad ettevõtted öelda, kuidas protsess kulgeb. Valige teenus, mis on lihtsasti ligipääsetav ja tellitav.

Kodupuhastusteenus on kahesuunaline koostöö, mis saavutab parima tulemuse, kui osapooled kuulavad teineteist.

Autor  Salla Laajavaara

Majapidamis- ja tarbekaupade tootja, kontoriteenuste tootmis- ja juhtimisettevõtte Restonomi töötaja.